ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Intraosseous Lipoma of the Ilium
HALİL ÜNALAN 1, HİLAL SEVER 1, JAVID MAJLESI 2, PINAR IŞIKÇI 1, CENGİZ BAHADIR 3
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Cerrahpaşa Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul
2Department of Medicana Hospital, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul
Pages : 182-185

Abstract

We report a case of intraosseous lipoma of the ilium which to the best of our knowledge, has a very rare incidence. Intraosseous lipoma of bone itself has an incidence of approximately 1/1000 among all bone tumors. The most commonly involved sites are metaphyseal or epiphyseal regions of long bones such as femur, tibia, fibula, and calcaneus. First case of intraosseous lipoma involving the ilium was reported in 1988 and although the exact incidence is not known, based on the literature survey, we can suggest that this bone still seems to be among the least commonly involved bones by this tumor in humans.

Turkish

Bu makalede bildiğimiz kadarıyla çok nadir görülen iliumda intraosseöz lipom olgusu sunulmuştur. İntraosseöz lipom tüm kemik tümörleri arasında 1/1000 oranında görülmektedir. En çok tutulan bölgeler femur, tibia, fibula ve kalkaneus gibi uzun kemiklerin metafiz ya da epifiz bölümleridir. İliumda intraosseöz lipom olgusu ilk olarak 1988'de bildirilmiştir. İnsidansı tam olarak bilinemese de, literatür taramasına dayanarak insanlarda iliak kemiğin bu tümör tarafından tutulumunun günümüzde de son derece nadir görüldüğünü söyleyebiliriz.

Keywords : Intraosseous lipoma; ilium; bone tumor
Viewed : 1016
Downloaded : 297