ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Karın Travmalı Hastalara Yaklaşım: Son 3 Yıllık Deneyimimiz
R. Ahmet Hatipoğlu 1, S. Feridun Gökçe 1, Erdal Karagülle 1, Kemal Karakaya 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.
Pages : 75-80
Viewed : 938
Downloaded : 272