Uçar B, Çobanoğlu S, Soran A. Lomber Miyelografide Lohexol Kullanımı. Balkan Med J 1986;3:15-19