Güzel A, Karasalihoğlu S, Sayar E, Küçükuğurluoğlu Y, Kunduracılar H. Evaluation of Serum Ghrelin and Neuropeptide Y Levels in Epileptic Children Under Valproate Treatment. Balkan Med J 2009;26:18-23