Bülbül M, Ayanoğlu S, Esenyel Zeki C, Büyükkurt Dinçay C, İmren Y, Gürbüz H. Effect of Vascular Occlusion on Amputation Level in Diabetic Foot. Balkan Med J 2008;25:186-188