Özkan B, Özçelik F, Gürçağan A, Kürüm T, Altun A, Kadı H, Özkan S, Özbay G. Diabetik Olmayan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Hipergliseminin Erken Prognoz Üzerine Etkisi. Balkan Med J 1995;12:121-124