Demir Muzaffer A, Vural Ö, Yorulmaz F, Şimşek G, Yiğit G. Kronik Hastalıklar Anemisi'nde Eritropaietin Düzeyleri ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı İle İlişkisi. Balkan Med J 1995;12:139-144