Hatipoğlu ON., Uçan ES., Gençoğlu C, Durak H, Yılmaz M, Metin E. Akut Pulmoner Embolide Klinik ve Laboratuvar Bulgular. Balkan Med J 1995;12:187-189