Usta U, Mızrak B, Gürses İ. Verrucous Carcinoma of Urinary Bladder. Balkan Med J 2006;23:145-148