Şimşek O, İmamcıoğlu MKemal, Çobanoğlu S. Unruptured Intracranial Aneurysms. Balkan Med J 2006;23:158-162