Bilgi S, Çırpan İ, Ekuklu G. Meme Tümörlerinde ''Prolıferatıng Cell Nuelear Antıgen'ın (PCNA) Histopatolojik Prognostik Faktörlerle İlişkisi. Balkan Med J 1998;15:87-95