Altun Durmuş G, Sarıkaya A, Altun A, Kaya M, Berkarda Ş. İskemisi Olmayan Olgularla Tc99m MIBI Kavite - Duvar Oranı İle Sol Ventrikül Morfolojisine Yaklaşım. Balkan Med J 1998;15:175-179