Türe M, Özdamar K. Türkiye'de 1990 - 1996 Yılları Arasında Görülen Meningokoksik Menenjit Olgularının Fourier Analizi İle İncelenmesi. Balkan Med J 2000;17:9-20