Özdemir F, Aytiş E, Kokıno S. Klinikte ve Evde Rehabilite Edilen Hemiplejiklerin Hodkinson Mental Test ve Rivermead Mobilite İndeks Testine Göre Değerlendirilmesi. Balkan Med J 2000;17:21-27