Boz A, Karasalihoğlu S, Acunaş B, Biner B, Vatansever Ü. Karbamazepin ve Lavproat Tedavisi Alan Çocuklarda İmmunolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi. Balkan Med J 2000;17:35-39