Mengeş Erdoğan F, Aygın N, Sarıkaya A, Çermik Fikret T, Erdoğan Sarper M. Serebrovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesinde Kullanılan Nükleer Tıp Metodları. Balkan Med J 2000;17:53-56