Vardar Arzu S, Yaprak M, Kaymak K. Melatoninin Trombosit Agregasyonuna, Trombosit Sekresyon Fonksiyonlarına ve Trombopoeze Etkileri. Balkan Med J 2000;17:57-63