Karlıkaya C, Aktaş Ş, Tan L, Candan L. Eklem Tüberkülozu. Balkan Med J 2000;17:105-112