Gökçe N. Tarih Öncesinden Günümüze Hekim ve Hekimlik. Balkan Med J 2000;17:117-121