Karlıkaya C, Türe M, Yıldırım E. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Alevlenmelerinin Mevsimsel Özelliği. Balkan Med J 2000;17:171-176