Dalgıç Ö, Bozkurt G, Ekici N, Algüneş Ç. Larenks Kanseri Etiyolojisinde İmmünogenetik Faktörlerin Rolü. Balkan Med J 2001;18:111-116