İnan M, Başaran Nusret Ü, Ayvaz S, Aydıner Ç, Ayhan S. Komplet Özofagial Web ve Distal Trakeaözefagial Fistül Nadir Bir Özefagus Atrezisi Varyantı. Balkan Med J 2001;18:315-317