Koç U, Karakaş P. Retrograde Gastric Intussusception. Balkan Med J 2017;34:182-184