Bedir R, Yılmaz R, Calapoğlu ASalih. Myxoma of the Ovary. Balkan Med J 2018;35:120-121