Bjeloševič M, Fabiánová M, Olejník P, Kunovský P. Pediatric Mercury Intoxication Mimicking Pheochromocytoma. Balkan Med J 2018;35:451-452