Özçelik M, Ercelep Ö, Keser S, Barışık Özdemir N, Başar M, Odabaş H, Oyman A, Işık S, Özçelik S, Aliustaoğlu M. PTK-7 Expression in Gastric Cancer: A Prognostic Determinant. Balkan Med J 2020;37:91-97