Bilgin M, Yıldırım T, Yıldırım T, Hökelek M. In Vitro Effects of Ivermectin and Sulphadiazine on Toxoplasma gondii. Balkan Med J 2013;30:19-22