Altaç M, Altaç M. Bazal Hücreli Epitelyomanın Ultrastrüktürel Yönden İncelenmesi. Balkan Med J 1979;1:43-55