Yıldırım B. Arteria Uterina ile Üreter'in Çaprazlaşma Variyasyonları Üzerinde Anatomik Araştırmalar. Balkan Med J 1979;1:67-77