Göktepe Oğuz E. Çağdaş Psiko - Cerrahi Endikasyonları. Balkan Med J 1986;3:93-99