Yiğitbaşı Ö, Tunalı H, Sarı H, Önsel D. Eritrositlerde Glükoz Utilizasyonuna Ultrason'un Etkileri. Balkan Med J 1986;3:11-15