Berkarda Ş, Okay S. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Troid Polikliniği Materyalinin Troid Nodülleri Yönünden İncelenmesi * . Balkan Med J 1986;3:41-44