Çobanoğlu S, Demircan N, Uçar B, Kuday C. Lomber Spinal Kanal Darlıkları *. Balkan Med J 1986;3:60-75