Sarıkahya İ, Karasağlihoğlu A. Rhintis Medicamentosa ve Sistematik Etkili Dekonjestanlarla Tedavisi . Balkan Med J 1986;3:95-103