Sur H, Özbay G. İsometrik El Sıkma ve Soğuk Uyarı Testlerinin Çift Master Efor Testi İle Karşılaştırılması ve Koroner Arter Hastalıklarına Tanısına Katkısı . Balkan Med J 1986;3:104-112