Yardım T, Dellaloğlu Y. G, Çinko G. 1983-1987 Senelerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Sectio Ceasarea Abdominalis Tranıperitooelis Retrospektif Değerlendirilmesi. Balkan Med J 1986;3:153-157