Numan Ş. Sinus Maxillaris Hacminin Deneysel ve Radyolojik Olarak Tayini ile Şekil Değişikliklerinin Değerlendirilmesi. Balkan Med J 1979;1:97-111