Yardım T, Kıvrıkoğlu L, Karahasan Ş. Over Granulosa Hücreli Tümörlerinin Prognozunda Klinik ve Morfolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi. Balkan Med J 1987;4:100-106