Yardım T, Dellaloğlu Y. G, Kurşun C. Ovarial Tümörlerin Morfolojisi ve Kliniğinin Değerlendirilmesi. Balkan Med J 1987;4:223-226