Özbay G, Tuğrul A, Yüce M, Sakaroğlu M, Özçelik F, Demir M. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Koroner Bakım Ünitesinin 5 Yıllık Sonuçları. Balkan Med J 1988;5:3-24