Eryavuz M, Aktaş N. Hemiplejide Rehabilitasyonu Etkileyen Faktörler. Balkan Med J 1988;5:119-126