Girişken G. Levamisol'ün 20 mg/kg Dozunun İsviçre Türü Albino Farelerde Kimyasal Karsinojeneze Etkisi. Balkan Med J 1980;2:37-57