Orhaner S, Varol F, Orhaner B, Kaya A, Pekdemir S, Erdem F, Sanisoğlu H, Yardım T. Preterm Eylem Tedavisinde Ritodrin ve Verapamilin Birlikte Kullanımı. Balkan Med J 1993;10:109-118