Coşkun İ, Hoşcoşkun Z, Göker B, İrfanoğlu ME., Uzunköy A. Künt Karın Travmalarında Periton Lavajının Tanısal Değeri. Balkan Med J 1993;10:187-192