Orhaner S, Çakır E, Ezgü F, Kaya A, Yardım T. İki Farklı Oral Kontraseptif Preparatın Lipid Metabolizmasına Etkileri. Balkan Med J 1993;10:383-391