Sarı M, Yazıcı Mine Z, Özdemir N, Yanık M, Üneri C. The Effect of Vitamin E-Coated Tracheotomy Cannula on Tracheal Reactive Oxygen Species. Balkan Med J 2010;27:178-182