ISSN 2146-3123 | E-ISSN 2146-3131 | Balkan Medical Journal content is searchable on Web of Science, PubMed, Google Scholar and Scopus
Case Report
Pseudoepitheliomatous Hyperplasia in Mycosis Fungoides
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli  
2 Departments of Pathology, Medical Faculty of Kocaeli University, Kocaeli  
3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli  
4 Departments of Dermatology, Medical Faculty of Kocaeli University, Kocaeli  
Balkan Med J 2010; 27: 424-427
DOI: 10.5174/tutfd.2008.00917.2
This article was viewed 109 times, downloaded 85 times

Key Words: Cutaneous lymphoma; pseudoepitheliomatous hyperplasia; mycosis fungoides
Abstract

Psödoepitelyamatöz hiperplazi (PEH) epidermis ve adneksiyal yapıların iyi diferansiye skuamöz hücreli karsinomu taklit eder tarzda, alt dermise doğru proliferasyonudur. Başlıca iyi huylu nadiren de kötü huylu birçok farklı tabloya eşlik edebilir. PEH'nin kutanöz lenfomalarla ilişkisi literatürde nadiren bildirilmiştir. Burada klinik olarak mikozis fungoidesin tümör evresiyle uyumlu olan vejetatif nodüllerin yanı sıra hastalığın tipik plak lezyonlarıyla başvuran 76 yaşındaki bir erkek hasta sunulmaktadır. Tümöral lezyonların histopatolojik incelemesinde tümöral lezyonların PEH'ye bağlı geliştiği saptandı. Takip sürecinde lenf nodu tutulumu tespit edildi. PEH ile ilişkili mikozis fungoides olgularının yakın takip edilmesi gerektiğini düşündük.
 

Turkish

 

Başlık:

Mikozis Fungoideste Psödoepitelyamatöz Hiperplazi

 

Anahtar Kelimeler:

Kutanöz lenfoma; psödoepitelyamatöz hiperplazi; mikozis fungoides

 

Pseudoepitheliomatous hyperplasia (PEH) is down-growth proliferation of the epidermis and of the adnexal structures into the dermis, mimicking a well-differentiated squamous cell carcinoma. It might be associated with many different conditions, mostly benign but rarely with some malignant conditions. Association of PEH with cutaneous lymphomas has occasionally been reported in the literature. Here, we report a 70-year-old man who presented with vegetative nodules clinically appearing as a tumor stage of mycosis fungoides,besides typical plaques of the disease. Histopathological examination of the tumor lesion revealed that the bulk of the tumor was due to PEH. During the follow-up period lymph node involvement was determined. We considered that mycosis fungoides cases associated with PEH should be followed up closely.

Key Words
Authors
All
Author's Corner
Reviewer's Corner
Editor's Corner
Survey
AVES | Copyright © 2016 Trakya University Faculty of Medicine | Latest Update: 29.11.2016