ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Diabetik Olmayan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Hipergliseminin Erken Prognoz Üzerine Etkisi
Birol Özkan 1, Fatih Özçelik 2, Ayhan Gürçağan 1, Turhan Kürüm 3, Armağan Altun 4, Hasan Kadı 3, Selvan Özkan 5, Gültaç Özbay 6
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D. Edirne - TÜRKİYE
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
4Department of Cardiology, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
5T. Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, EDİRNE
6Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D. Prof. Dr. EDİRNE
Pages : 121-124

Viewed : 789
Downloaded : 170