ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Akut Pulmoner Embolide Klinik ve Laboratuvar Bulgular
Osman N. Hatipoğlu 1, Eyüp S. Uçan 2, Celal Gençoğlu 3, Hatice Durak 4, Mustafa Yılmaz 4, Elvan Metin 4
1Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Tıp Anabilim Dalı, İzmir
3Department of Coaching Education, Dokuz Eylül University School of Sport Sciences and Technology, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir
Pages : 187-189

Viewed : 546
Downloaded : 253