ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

İskemisi Olmayan Olgularla Tc99m MIBI Kavite - Duvar Oranı İle Sol Ventrikül Morfolojisine Yaklaşım
Gülay Durmuş Altun 1, Ali Sarıkaya 2, Armağan Altun 3, Meryem Kaya 1, Şakir Berkarda 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi , Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne
2Departments of Nuclear Medicine, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
3Department of Cardiology, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
Pages : 175-179

Viewed : 817
Downloaded : 251